“JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT”

“JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT”
Golongan manakah yang selamat di antara sekian banyak golongan yang muncul di tengah-tengah umat Islam? Temukan jawabannya dalam buku ini. Buku ini memberikan penjelasan yang praktis dan gamblang tentang ciri-ciri golongan yang selamat, jalan dan cara meraihnya. Buku ini juga mengajak anda menikmati tema-tema penting lain sebagai senjata mendapatkan keselamatan. Semua disajikan dengan bahasa yang mudah, metode penulisan yang argumentatif serta selalu merujuk kepada al-Qur’an dan al-Hadits yang shahih. Selamat membaca!
Penulis : Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu
Harga : Rp.27.500,-
Deskripsi : xvi + 191 hal. (S)
Penerbit : Darul Haq

Iklan

“MULIA DENGAN MANHAJ SALAF”

“MULIA DENGAN MANHAJ SALAF”
jalan menuju kepada Alloh hanya satu dan tidak bercabang, jalan itu lurus, jelas, terang, putih serta tidak ada bercak-bercak syirik, bid’ah, khurafat, fanatisme madzhab dan sebagainya. Satu jalan inilah yang dijamin Alloh Ta’ala juga RasulNya yang mulia, sehingga ia akan bahagia dan selamat dunia & akhirat. Buku ini menggugah kita untuk meniti satu jalan yang selamat tersebut.
Buku ini berisi tentang

*Dalil-Dalil bahwa manhaj Salaf sebagai Hujjah yang wajib diikuti kaum muslimin
*Prinsip Salaf dalam Aqidah,Manhaj,Dakwah dan Akhlak
*Siapakah orang yang berhak dikatakan Salaf?
*Ciri-ciri dakwah Hizbiyah & Sururiyyah
*Syubhat-syubhat seputar dakwah Salaf & bantahannya
*Firqah-firqah sesat
Buku:Mulia dengan Manhaj Salaf
Penulis:Yazid bin Abdul Qodir Jawas
Penerbit:Pustaka AT-TAQWA
Tebal Halaman:582 halaman
Harga:Rp120.000,-
Didiskon jadi Rp 105.000,-

Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung

(Penting untuk di miliki oleh setiap muslim)

Terjemah : Al-Bidayah wan Nihayah masa 4 Khalifah
Penulis : Ibnu Katsir
Penerbit : Darul Haq
Deskripsi :736 hal. (HC)
Ukuran : 17 cm x 24,5 cm
Harga : Rp 125.000,-Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallaahu anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau?Benarkah penyebab Umar bin al-Khattab radhiallaahu anhu mencopot Khalid bin al-Walid radhiallaahu anhu dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara keduanya?

Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan radhiallaahu anhu lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang?

Apa yang melatarbelakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiallaahu anhu dengan az-Zubair, Thalhah dan Aisyah radhiallaahu anha?

Dan apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiallaahu anhu dengan Mu’awiyah radhiallaahu anhu di Shiffih?

Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali radhiallaahu anhu diracun oleh Mu’awiyah radhiallaahu anhu hingga menyebabkan kematiannya?

Begitu banyak isu-isu kontroverisonal yang disebutkan dalam buku-buku sejarah, namun banyak yang perlu diluruskan. Yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dair penyimpangan sejarah. Sementara, sejuta pertanyaan lain masih mengelayut dalam benak menuntut sebuah jawaban. Di manakah jawabannya?

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini memberikan jawabannya. Dipetik dari buku al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi; al-Hafizh Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Dalam buku ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa’ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan secara apik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat meluruskan sejarah-sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil

Sirah Nabi Muhammad Sholallohu’alaihi wasalam

Photo: "Sirah Nabi Muhammad Sholallohu'alaihi wasalam"Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad sholallohu'alaihi wasalam . Alasannya adalah, sirah Nabi Muhammad sholallohu'alaihi wasalam tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara runut, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang lebih utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sirah Nabi Muhammad sholallohu'alaihi wasalam adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan; penulisnya al-Hafizh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisannya pun disusun berdasarkan metode muhadditsin (ahli hadits) yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-tahqiq dan di-takhrij oleh Syaikh Salim bin ΄Ied al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang pantas dijadikan hujjah dan mana yang tidak.Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pem-bahasan mengenai sifat fisik Nabi , keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Alloh khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak di-miliki oleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertema sirah.Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita Muhammad sholallohu'alaihi wasalam, secara lebih luas dan mendalam.Judul buku : Siroh Nabi Muhammad shallallohu 'alaihi wasallamPenulis : Al-Hafizh Ibnu KatsirHarga : Rp 120.000Penerbit : Pustaka Imam Asy Syafi'iInfo Pemesanan hub : 021-99047384/ 085697339203 (Abu Aiman Mart)“Sirah Nabi Muhammad Sholallohu’alaihi wasalam”
Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad sholallohu’alaihi wasalam . Alasannya adalah, sirah Nabi Muhammad sholallohu’alaihi wasalam tersebut memuat se

gala hal tentang kehidupan beliau secara runut, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang lebih utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sirah Nabi Muhammad sholallohu’alaihi wasalam adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan; penulisnya al-Hafizh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisannya pun disusun berdasarkan metode muhadditsin (ahli hadits) yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-tahqiq dan di-takhrij oleh Syaikh Salim bin ΄Ied al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang pantas dijadikan hujjah dan mana yang tidak.

Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pem-bahasan mengenai sifat fisik Nabi , keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Alloh khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak di-miliki oleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertema sirah.

Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita Muhammad sholallohu’alaihi wasalam, secara lebih luas dan mendalam.
Judul buku : Siroh Nabi Muhammad shallallohu ‘alaihi wasallam
Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Harga : Rp 120.000
Penerbit : Pustaka Imam Asy Syafi’i